Javna obravnava Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vodice

10. 11. 2021 73
10.11.2021
Objave in pozivi
25.11.2021 do 23:59