Občina Vodice

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
Aco Franc Šuštar
SI61348139
5874637000
SI56 0133 8010 0000 609
BSLJSI2X
SI56 0133 8538 0309 196
SI11 76384-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

01 833 26 10
01 833 26 30
obcina@vodice.si

Predstavitev

1995
31,4
16
5123
Statistični urad Republike Slovenije (1. 1. 2023)
Povezava