Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Janko Bilban
  • namestnica predsednika Irena Švara Strojin
  • članica Greta Rozman
  • namestnica članice Milena Kristan
  • član Marija Borčnik
  • namestnik članice Anton Jeras
  • član Sašo Sodnik
  • namestnik člana Jernej Srebot
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog