Javni razpis: Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Vodice

16. 9. 2020 316
16.09.2020
Javni razpisi in javni natečaji
21.10.2020 do 10:00
43060-01/2020
15.09.2020
obcina@vodice.si
01/833-26-10