Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vodice za volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

01.03.2019 506