Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Oddaja vloge