Vloga za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude v primeru izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE