Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice

Oddaja vloge