Obvestilo o izvedbi javne prireditve / javnega shoda na območju občine Vodice

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE