Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje programov

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE