Obvestilo o zaporah občinskih cest v naselju Novi Utik

14.09.2020 57