Oviranje preglednosti na občinskih cestah zaradi razraščanja vegetacije in posegi na cestišče v času oranja

11.05.2020 249