Poziv k omejitvi tovornega prometa v Vodicah in čimprejšnjo pridobitev gradbenega dovoljenja za obvoznico Vodice

05.02.2020 603