Omogočeno spletno plačevanje taks za občinske vloge

29.01.2020 204