Izdana sodba v zadevi Klemenčič proti Občini Vodice

11.07.2019 651