Poziv za zbiranje pobud za podelitev občinskih priznanj Občine Vodice

19. 5. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 174
19.05.2022
Objave in pozivi
17.07.2022 do 23:59
09400-01/2022
12.05.2022
obcina@vodice.si
01/ 833 26 10