Zahtevek za izplačilo sredstev na podlagi sklepa o spremembah pri izplačilu nevladnim organizacijam iz sredstev Občine Vodice v letu 2020

Oddaja zahtevka
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE