Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save, 1. faza - Krvavški vodovod

Podatki o financiranju